Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Η PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. πρωτοστατεί προσφέροντας σας μία σειρά ασφαλιστικών πακέτων που αφορούν στην Αστική Ευθύνη, τα οποία είναι:

  • Αστική Ευθύνη Ανέγερσης Οικοδομών
  • Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη
  • Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας και Κοινοχρήστων Χώρων