Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο είναι μέρος της καθημερινότητας μας και όχι αμελητέο περιουσιακό μας στοιχείο. Εκτεθειμένο καθώς είναι μαζί με εμάς σε πολλαπλούς κινδύνους, χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να είναι ασφαλισμένο. Όσο καλοί οδηγοί και να είμαστε, τίποτα δεν εγγυάται πως δεν θα βρεθούμε μπροστά σε απρόοπτο.

Η ασφάλιση των οχημάτων δεν είναι καθόλου τυχαία, υποχρεωτική, από την Πολιτεία.

  • Εκμηδενίζει την οικονομική ζημία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, που διαφορετικά θα μπορούσε να ήταν αφόρητη.
  • Εξασφαλίζει τους άλλους από δική μας αμέλεια.
  • Καλύπτει το πιθανά υψηλό κόστος απώλειας του οχήματός μας σε περίπτωση κλοπής, πυρκαγιάς ή καταστροφής.
  • Υποστηρίζει σε πιθανές Μηνύσεις εναντίον μας εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος.

Η PERSONAL INSURANCE A.E.Γ.A., σχεδίασε για εσάς προνομιακά προγράμματα ασφάλισης οχημάτων, καλύπτοντάς σας απέναντι σε όλους τους κινδύνους που μπορούν να βρεθούν στον δρόμο σας.

Απλουστεύουμε τη ζωή σας με ένα ευρύ φάσμα παροχών και υπηρεσιών, που έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε χρήματα για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας και να επιστρέψετε στο δρόμο, γρήγορα μετά από βλάβη ή ατύχημα.

Ενδεικτικά:

  • Αναπροσαρμόζουμε αυτόματα το ασφαλιστικό ποσό, για να ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας στην πραγματική του αξία κάθε χρόνο και να πληρώνετε τα ανάλογα ασφάλιστρα.
  • Θωρακίζουμε εσάς, το αυτοκίνητό σας, τους συνεπιβαίνοντες αλλά και τους τρίτους με τα νέα όρια Αστικής Ευθύνης ανά άτομο, για Σωματικές Βλάβες και για τις Υλικές Ζημιές ανά ατύχημα.

Αναλαμβάνουμε τη Νομική σας Προστασία, παρέχουμε Οδική Βοήθεια και αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την αντικατάσταση τζαμιών σε περίπτωση Θραύσης Κρυστάλλων, άμεσα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.

Προγράμματα Ασφάλισης

Ασφαλιζόμενες Καλύψεις
Basic
Puma
100
Puma
200
Puma
300
Puma
500
Αστική Ευθύνη
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού / Ιδιοκτήτη
Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος
Οδική Βοήθεια Ατυχήματος (Ρυμούλκηση)
Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα
Προστασία Bonus
Φιλικός Διακανονισμός
Νομική Προστασία
Πυρκαγιά
Τρομοκρατικές Ενέργειες
Ολική Κλοπή
Μερική Κλοπή
Φυσικά Φαινόμενα
Ίδιες Ζημίες
Αστική Ευθύνη εντός Πορθμείου, εντός Κ/Φ Χώρων, από Πυρκαγιά
Ίδιες Ζημίες εντός κ/φ χώρων ή κατά τη μεταφορά ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου με την αντίστοιχη Απαλλαγή των Ιδίων Ζημιών
Θραύση Κρυστάλλων
Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια
Ζημιές από Χαλάζι
Κλοπή Ηχοσυστήματος
Πυρός από Στάσεις, Απεργίες
Υποχρεωτικές Καλύψεις
Προαιρετικές Kαλύψεις

Φιλικός Διακανονισμός

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Φιλικού Διακανονισμού σε περίπτωση ατυχήματος, ο Ασφαλισμένος καλεί στον τόπο του συμβάντος τον Ειδικό Συνεργάτη της Εταιρίας που βοηθά στη συμπλήρωση της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος, παρέχει κάθε πληροφορία στον Ασφαλισμένο και τον απαλλάσσει από την ανάγκη επικοινωνίας με την Ασφαλιστική Εταιρία.

Φροντίδα Ατυχήματος

Η κάλυψη της Φροντίδας Ατυχήματος είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, εξυπηρετώντας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος τον οδηγό, με προσωπικό και μέσα που ανήκουν στην Εταιρία ή σε συνεργάτες της.