Ασφάλιση Κατοικίας

Το σπίτι μας δεν είναι μόνο «τέσσερις τοίχοι». Είναι μια έννοια που εκφράζει την ασφάλεια, που περικλείει με θαλπωρή την οικογένειά μας. Πιθανά, πρόκειται για το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο, αλλά σίγουρα, είναι χώρος με ανεκτίμητη συναισθηματική αξία για όλους μας.

Πρόκειται για αγαθό που δεν αποκτήσαμε από τη μια μέρα στην άλλη και σίγουρα δεν θέλουμε ένα αναπάντεχο γεγονός να το καταστρέψει.

Στην Personal σχεδιάσαμε τα προγράμματα ασφάλισης Κατοικίας Home Basic, Home Plus, Home Advanced, Home Complete και Κοινόχρηστων Χώρων που καλύπτουν όλες τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν στην κατοικία σας.

Είναι σχεδιασμένα επίσης, για να προστατεύσουν τα εισοδήματά σας από απώλεια ενοικίου αλλά και για να σας αποζημιώσουν για έμμεσα έξοδα εξαιτίας ζημιάς στα περιουσιακά σας στοιχεία, όπως: έξοδα μεταστέγασης, αμοιβές τεχνιτών, αρχιτεκτόνων κ.ά., ενώ παράλληλα παρέχουν και κάλυψη Αστικής Ευθύνης.

Είναι προσιτά για όλους. Παρέχουν όλες τις απαιτούμενες υποχρεωτικές καλύψεις για την λήψη στεγαστικού δανείου, αλλά και σημαντικές επιπλέον καλύψεις έναντι οποιασδήποτε απειλής.

Προγράμματα Ασφάλισης Home

Ασφαλιζόμενες Καλύψεις
Basic
Plus
Advanced
Complete
Πυρκαγιά
Πρόσκρουση Οχήματος
Πτώση Αεροσκαφών
Ζημιές από Καπνό
Ζημιές από Έκρηξη
Αξία Αποκατάστασης σε Τιμές Καινούργιου
Κακόβουλες Ενέργειες
Πολιτικές Ταραχές – Οχλαγωγίες – Στάσεις – Απεργίες
Συμμετοχή Ιδιοκτήτου στην Ζημιά Κοινοχρήστων
Έξοδα Αποκομιδής Ερειπίων
Έξοδα Αρχιτεκτόνων ή Μηχανικών
Κλοπή από Διάρρηξη ή Αναρρίχηση
Ζημιές Κλέφτη
Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα
Διαρροή ή Θραύση Σωληνώσεων
Διαρροή ή Θραύση Δεξαμενών Ύδρευσης
Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά ή Έκρηξη
Θραύση Κρυστάλλων και Καθρεπτών
Απώλεια Ενοικίων
Έξοδα Μεταστέγασης
Ζημιές από Πτώση Δέντρων ή Στύλων
Τρομοκρατικές Ενέργειες
Βραχυκύκλωμα
Έξοδα Άντλησης Υδάτων
Έξοδα Διερεύνησης της Αιτίας Διαρροής
Αλλοίωση Τροφίμων Συνεπεία Πυρκαγιάς
Ζημιές κατά την Κατάσβεση της Πυρκαγιάς
Σεισμός
Υποχρεωτικές Καλύψεις
Προαιρετικές Kαλύψεις