Ασφάλιση Μεταφορών

Η απρόσκοπτη μεταφορά των εμπορευμάτων είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί αποτελεσματικά οποιαδήποτε επιχείρηση. Όμως, πολύ συχνά η διαδικασία αυτή παρουσιάζει προβλήματα που ζημιώνουν τα συμφέροντα τόσο του αποστολέα όσο και του παραλήπτη.

Η Ασφάλιση Μεταφορών για την προστασία σας από τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη, οποιαδήποτε και αν είναι η αξία των εμπορευμάτων σας. Αναλαμβάνοντας ένα ελάχιστο κόστος, απαλλάσσεστε από το άγχος πιθανών ζημιών από τις μεταφορές και μπορείτε να επικεντρώσετε την προσοχή σας, στην επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων.

Η Personal Insurance Α.Ε.Γ.Α. ασφαλίζει τη μεταφορά οποιουδήποτε φορτίου, που μεταφέρεται με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, από ή προς οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, σύμφωνα με τις ρήτρες (κάλυψη κινδύνου) μεταφορών του Ινστιτούτου των Άγγλων Ασφαλιστών, (Institute Cargo Clauses) που χρησιμοποιούνται διεθνώς αλλά και στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, τις γνωστές Α, Β και C.

Με επιπλέον ρυθμίσεις, μπορεί να συμφωνηθεί και η ασφάλεια μεταφορών από μια σειρά κινδύνων, πέρα από αυτούς που προβλέπονται στις βασικές ρήτρες, (πόλεμο, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες κ.ά.).