Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Η PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α., έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και ολοκληρωμένη Ατομική ή Οικογενειακή Ασφάλιση έναντι Ατυχημάτων.

Έχει τη δύναμη να σταθεί δίπλα σε εσάς ή την οικογένειά σας στις «αναποδιές», να γίνει ο προσωπικός σύμμαχος στην δύσκολη στιγμή που όλοι απευχόμαστε.

Βασικές Καλύψεις

  • Θάνατος από ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα / Μόνιμη Μερική Ανικανότητα

Προαιρετικές Καλύψεις

  • Ημερήσια αποζημίωση για Προσωρινή Ολική Ανικανότητα
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα