Φιλικός Διακανονισμός

Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, και αποτελεί καταξιωμένο τρόπο διακανονισμού ζημιών τροχαίων ατυχημάτων.

Στην Ελλάδα η φιλική δήλωση έχει αντιμετωπιστεί με αρκετή δυσπιστία από τους οδηγούς, ιδίως όταν ευθύνονται για το ατύχημα.

Για να αποζημιωθείτε φιλικά, μέσω του συστήματος του Φιλικού διακανονισμού, θα πρέπει απαραίτητα:

  • Οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγοί να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη “Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος” καθώς και να την στείλουν στις ασφαλιστικές τους Εταιρίες.
  • Τα οχήματα να είναι ασφαλισμένα σε Εταιρίες που έχουν προσχωρήσει στο Σύστημα.
  • Το ατύχημα να έχει συμβεί στην Ελλάδα.

Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του Φιλικού Διακανονισμού είναι η συμπλήρωση του εντύπου Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος το οποίο πρέπει να έχουν οι οδηγοί στο αυτοκίνητο τους.

Συμπληρώνεται από τους εμπλεκόμενους ξεχωριστά με στυλό διαρκείας. Περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των οδηγών και των αυτοκινήτων τους και τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών. Πρέπει να περιέχει αναλυτική περιγραφή του συμβάντος και των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε, αλλά και σχεδιάγραμμα του τόπου του ατυχήματος. Στο τέλος πρέπει να την υπογράψουν οι οδηγοί και να κρατήσει ο καθένας από ένα αντίτυπο.

Αξίζει να τονιστεί ότι η Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος δεν υποκαθιστά την δήλωση ατυχήματος προς την ασφαλιστική εταιρία η οποία θα γίνει την ίδια στιγμή που ο ασφαλισμένος οδηγός καταθέσει στη δική του Εταιρία, την Φιλική Δήλωση.

Η Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος μπορεί να καλύπτεται νομοθετικά αλλά δεν την επιβάλλει ο νόμος, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι οι οδηγοί να την συμπληρώσουν, ούτε υπάρχουν ποινικές ευθύνες για την μη υποβολή της.

Με την Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος καλύπτεται η ζημιά του ενός μόνο οχήματος και όχι όλων, και φυσικά δεν καλύπτει τις ζημιές στο Ι.Χ. του υπαιτίου για το τροχαίο ατύχημα. Για να αποζημιωθεί ο μη υπαίτιος πρέπει να συμφωνήσουν και οι έτεροι εμπλεκόμενοι οδηγοί.

Τα χρήματα καταβάλλονται από την ασφαλιστική εταιρία στον πελάτη της και στη συνέχεια, αυτή τα εισπράττει από την εταιρία του οδηγού που έχει την ευθύνη για το ατύχημα. Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες που συμμετέχουν στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού προτρέπουν τους ασφαλισμένους να συμπληρώσουν την δήλωση καθώς τους εξυπηρετεί σημαντικά, τόσο από οικονομικής πλευράς, όσο και από πλευράς διαδικασιών.