Η Φιλοσοφία μας

Η Personal Insurance, με αίσθημα υπευθυνότητας και πιστής εφαρμογής της στρατηγικής της, επιθυμεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση μίας ενιαίας Εταιρικής φιλοσοφίας.

Ο κάθε εργαζόμενος βασίζεται σε διακριτές και σημαντικές αξίες όπως η Διαφάνεια, η Συνέπεια, η Ειλικρίνεια και η Υπευθυνότητα, όπου πλέον αποτελούν για ολόκληρη την εταιρία απαραίτητη προϋπόθεση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Η διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες κατανοούν πλήρως την σημασία της διαρκούς αναβάθμισης και εξέλιξης της εταιρίας η οποία βασίζεται κυρίως στην ανθρώπινη επικοινωνία. Οι πόλοι αυτής της επικοινωνίας εκτείνονται και στα τρία επίπεδα, δηλαδή το Προσωπικό, τους Συνεργάτες και τους Πελάτες. Για την Personal δεν υπάρχουν «μικροί» και «μεγάλοι» Πελάτες, αλλά Άνθρωποι, με συγκεκριμένες ανάγκες ασφάλισης και υποστήριξης, σε όλες τις φάσεις της ζωής τους.

Όνειρό μας, να «μεγαλώνουμε» με τις αξίες μας, χωρίς να χάνουμε την ανθρωπιά μας.