Όραμα, Στόχοι

Η PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α., ακολουθεί μια ορθολογική πολιτική, με την οποία καταφέρνει να ανταποκρίνεται στις σημερινές υψηλές απαιτήσεις που επικρατούν στον χώρο παροχής υπηρεσιών ασφάλισης.

Άμεσος στόχος της διοίκησης ειναι μέσα από την τυποποίηση των εσωτερικών διαδικασιών της, να παραμένει μπροστά από τις εξελίξεις και να συνεχίζει να διαμορφώνει σύγχρονα, αξιόπιστα και ευέλικτα προϊόντα, με ανταγωνιστικό κόστος.

Όραμα της ήταν και παραμένει, η σταθερή και συνεχόμενη υγιής ανάπτυξη του μεγέθους της, διατηρώντας την υπάρχουσα αξιοπιστία της και ενισχύοντας τη δυναμική της παρουσία τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια ασφαλιστική Αγορά.

Η PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. συνεχίζει δυναμικά έχοντας το βλέμμα της στο μέλλον.