Ασφαλίσεις Κατοικιών

Το σπίτι σας δεν είναι μόνο «τέσσερις τοίχοι». Είναι μια έννοια που εκφράζει την ασφάλεια, που περικλείει με θαλπωρή την οικογένειά σας. Πιθανά, πρόκειται για το πολυτιμότερο περιουσιακό σας στοιχείο, αλλά σίγουρα, είναι χώρος με ανεκτίμητη συναισθηματική αξία για όλους μας.

Πρόκειται για αγαθό που δεν αποκτήσατε από τη μια μέρα στην άλλη και σίγουρα δεν θέλετε ένα αναπάντεχο γεγονός να το καταστρέψει.

Στην PERSONAL INSURANCE Α.ΕΓ.Α σχεδιάσαμε τα πρωτοποριακά προγράμματα ασφάλισης Κατοικίας Home Plus και Κοινόχρηστων χώρων Κοινο Plus που καλύπτουν όλες τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο «σπιτικό» σας.

Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προστατεύσουν τα εισοδήματά σας από απώλεια ενοικίου αλλά και για να σας αποζημιώσουν για έμμεσα έξοδα εξαιτίας ζημιάς στα περιουσιακά σας στοιχεία, όπως: έξοδα μεταστέγασης, αμοιβές τεχνιτών, αρχιτεκτόνων κ.ά., ενώ παράλληλα παρέχουν και κάλυψη Αστικής Ευθύνης.

Είναι προσιτά και ευέλικτα προς όλους. Παρέχουν ολες τις απαιτούμενες υποχρεωτικές καλύψεις για τη λήψη στεγαστικού δανείου, αλλά και σημαντικές επιπλέον καλύψεις έναντι οποιασδήποτε απειλής.

Για να νιώθετε εσείς και η οικογένειά σας ασφαλείς και όχι απλώς ασφαλισμένοι.