Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (C.A.R.)

Στην ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (C.A.R.) εφαρμόζεται η αρχή “All Risks”. Με τo συγκεκριμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα η PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α., καλύπτει τεχνικά έργα, για οποιαδήποτε αιφνίδια ζημιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους, η οποία δεν εξαιρείται ρητά συμβόλαιο από τις Γενικές ή και Ειδικές εξαιρέσεις. Ασφαλίζεται το ίδιο το Έργο, και ο εργολάβος για την Γενική Αστική Ευθύνη και την Εργοδοτική Αστική Ευθύνη.

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι (ενδεικτικά):

 • Φωτιά, κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους
 • Φυσικά φαινόμενα (καταιγίδα, βροχή, θύελλα)
 • Σεισμός
 • Κλοπή, διάρρηξη
 • Ανθρώπινα σφάλματα, λανθασμένοι χειρισμοί, αμέλεια, απροσεξία, κακοτεχνία, αδεξιότητα, κακόβουλες ενέργειες
 • Δαπάνες για αποκομιδή ερειπίων

Πρόσθετες Καλύψεις (ενδεικτικά):

 • Εξοπλισμός του εργοταξίου
 • Γειτνιάζουσα ή περιβάλλουσα περιουσία
 • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Διασταυρούμενη ευθύνη
 • Απλή ή εκτεταμένη συντήρηση
 • Κάλυψη Υπερωριών, Νυχτερινών Εργασιών
 • Συνέπειες από λανθασμένη μελέτη/σχεδιασμό/κακοτεχνία/ελαττωματικό υλικό