Ασφαλίσεις Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ε.Ε.Ι.)

Καλύπτουν συστήματα πληροφορικής (Η/Υ), ηλεκτρονικούς υπολογιστές παραγωγικών μονάδων, ηλεκτρονικά ιατρικά μηχανήματα, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί πίνακες κλπ. για ζημιές από διάφορες αιτίες. Ασφαλιζόμενος είναι ο Ιδιοκτήτης, ο Χρηματοδότης, ο Ενοικιαστής ή Εκμισθωτής του ασφαλισμένου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι (ενδεικτικά):

  • Φωτιά, κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους
  • Φυσικά φαινόμενα (καταιγίδα, βροχή, θύελλα)
  • Σεισμός
  • Κλοπή
  • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
  • Τρομοκρατικές ενέργειες