Τεχνικές Ασφαλίσεις

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις εφαρμόζονται ήδη από τις αρχές του περασμένου αιώνα και συνεχίζουν να εξελίσσονται παράλληλα με την τεχνολογία. Με την ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη μεταπολεμικά, τα «τεχνικά» ασφαλιστικά συμβόλαια έγιναν η απαραίτητη «ασπίδα» κάθε μικρού ή μεγάλου έργου που θεμελιωνόταν.

Τα Ασφαλιστήρια Τεχνικών Ασφαλίσεων είναι παραδοσιακά Κατά Παντός Κινδύνου συμβόλαια, δηλαδή καλύπτουν, ότι ρητά δεν εξαιρείται, σε αντίθεση με τα συμβόλαια Κατονομαζόμενων Κινδύνων στα οποία αναφέρονται οι καλύψεις που παρέχονται.

Η PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α., συνεπής σε αυτή την παράδοση, ακολουθώντας συμπορευόμενη με την διεθνή ασφαλιστική αγορά με ειδικούς μηχανικούς που στελεχώνουν τον Κλάδο Τεχνικών Ασφαλίσεων, είναι σε θέση να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα καλύψεων, που αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους, τον εξοπλισμό, σε όλα τα επίπεδα ενός έργου, το ίδιο το έργο αλλά και ζημιές σε Τρίτους.

  • Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (Contractors All Risks – C.A.R.)
  • Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης – Συναρμολόγησης (Erection All Risks – Ε.A.R.)
  • Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Electronic Equipment Insurance – Ε.Ε.Ι.)