Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας είναι πλέον μια αναγκαιότητα.

Καθώς το κεφάλαιο που χρειάζεται για την υλοποίηση του έργου αυτού χρηματοδοτείται με υψηλά ποσοστά, μπορείτε με μικρό κόστος, να ξεκινήσετε την εγκατάσταση και να αποκτήσετε  σταθερό μηνιαίο εισόδημα.

Η PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. σε συνεργασία με πρωτοπόρες στα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εταιρίες, με εξειδίκευση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, έχει εκπονήσει ειδικά προγράμματα που θωρακίζουν την επένδυσή σας.

Προγράμματα Ασφάλισης

Ασφαλιζόμενες Καλύψεις
Energy Plus 100
Energy Plus 300
Energy Plus 400
Φωτιά από Πτώση Κεραυνού
Φωτιά από Βραχυκύκλωμα
50%
50%
20%
Φωτιά από Δάσος
Φωτιά από Γειτονικά Ακίνητα
Φωτικά από Έκρηξη
50%
50%
20%
Φωτιά από Εμπρησμό, από Τρίτο
Ζημιές από Έκρηξη
Κακόβουλες Ενέργειες
Τρομοκρατικές Ενέργειες
30%
30%
20%
Βραχυκύκλωμα
Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα
Χιόνι – Χαλάζι – Παγετός
Πολιτικές Ταραχές – Οχλαγωγίες – Στάσεις – Απεργίες
Κλοπή από Διάρρηξη ή Αναρρίχηση
Ζημιές Κλέφτη
Έξοδα Αποκομιδής Ερειπίων
5%
5%
10.000 €
Έξοδα Αρχιτεκτόνων ή Μηχανικών
5%
5.000 €
10.000 €
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση Οχήματος
Αστική ευθύνη λόγω Πυρκαγιάς έναντι Τρίτων
10%
10% ή 15.000 €
30.000 €
Αστική ευθύνη λόγω Έκρηξης έναντι Τρίτων
Σεισμός
Διακοπή Εργασιών
Υποχρεωτικές Καλύψεις
Προαιρετικές Kαλύψεις