Φροντίδα Ατυχήματος

Η κάλυψη της Φροντίδας Ατυχήματος είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.

Εξυπηρετεί σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος τον οδηγό, με προσωπικό και μέσα που ανήκουν στην Εταιρία ή σε συνεργάτες της, προσφέροντας τις παρακάτω καλύψεις:

  • Αποστολή Συνεργάτη στον τόπο του ατυχήματος για επιβεβαίωση και βοήθεια συμπλήρωσης της Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος.
  • Να φωτογραφήσει το Ασφαλισμένο Όχημα και τα τυχόν εμπλεκόμενα στο Ατύχημα Οχήματα τρίτων, έτσι ώστε οι Ζημιές που προκλήθηκαν από το Ατύχημα να είναι εμφανείς και, παράλληλα, να φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας των οχημάτων.
  • Μεταφορά του Ασφαλιζόμενου οχήματος, εφόσον έχει ακινητοποιηθεί λόγω του ατυχήματος.
    • Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης (E.I.X.) μη ενοικιαζόμενα.
    • Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.).
    • Μοτοσικλέτες άνω των 250 κυβικών εκατοστών.

Η υπηρεσία της Φροντίδας Ατυχήματος βρίσκεται στο πλευρό σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Δίκτυο Γραφείων & Εξουσιοδοτημένων Προσώπων για τους σκοπούς της Πράξης 87/5.4.2016 (Άρθρου 4 Παρ.4) θα βρείτε στους παρακάτω ιστότοπους:

Interpartner
Mapfre Asistencia

Ιστοσελίδα: http://www.mapfreproviders.gr